MicroRNA- poszukiwanie nowych biomarkerów cukrzycy typu 1

Występujący:
Dr Magdalena Żurawek (IGCZ PAN)

Data:
15 grudnia 2015 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót