Minimalna choroba resztkowa (MRD) w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej: cytometria przepływowa i PCR w czasie rzeczywistym.

Występujący:
Dr Małgorzata Dawidowska (IGCZ PAN)

Data:
10 lutego 2015 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót