Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie.

Występujący:
Dr inż. Anna Woźniak
(Centrum NanoBioMedyczne)

Data:
19 maja 2015 r. (wtorek)
godz 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót