New findings in Hodgkin Lymphoma

Występujący:
prof. dr hab. Martin-Leo Hansmann
Dr. SenckenbergInstitute of Pathology
Johann Wolfgang Goethe-University hospital
Frankfurt, Germany

Data:
9 sierpnia 2016 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót