Polityka równości płci w Unii Europejskiej – kluczowe dokumenty i działania.

Występujący:
dr Agnieszka Kozłowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data:
23 czerwca 2020 r.
13:00

Miejsce:
online

Powrót