Posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

Występujący:
Prof. dr hab. n. med. Maciej Wiznerowicz (UMP): Stemness as Hallmark of Cancer

Dr hab. n. med. Paweł Gawliński, prof. IMiD: Analiza działalności naukowej Komitetu Antynoblowskiego w latach 1991-2023 (in Polish).

Data:
5 grudnia 2023 r.
godz. 11.00

Miejsce:
sala seminaryjna

Powrót