Program Horyzont 2020 – przegląd możliwości projektowych.

Występujący:
Paweł Kaczmarek (Regionalny Punkt Kontaktowy UE,
Poznański Park Naukowo-Technologiczny)

Data:
17 marca 2015 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót