Soft Skills Seminar pt. Doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych – czy to takie trudne? Praktyczne, etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzętami doświadczalnymi”, realizowany w ramach projektu NEXT_LEVEL.

Występujący:
Dr inż. Marta Kuczeriszka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Data:
20 kwietnia 2021 r.
13.00

Miejsce:
online

Powrót