Wrodzone wady kończyn – podłoże molekularne i poradnictwo genetyczne.

Występujący:
Dr n. med. Aleksander Jamsheer (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Data:
14 kwietnia 2015 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót