Wyłączanie genu BCL11b w mysim modelu nowotworów z komórek T

Występujący:
Dr Maria Mosor (IGCZ PAN)

Data:
27 października 2015 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót