Zespoły mielodysplastyczne – współczesne możliwości diagnostyki i oceny przebiegu choroby.

Występujący:
Dr hab. Lidia Gil
(Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UMP)

Data:
25 listopada 2014 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót