Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej prowadzi badania naukowe związane z genetyką mukowiscydozy, genetyką pierwotnej dyskinezy rzęsek i chorób genetycznych związanych z rzęskami. Zakład bada także molekularne i genetyczne aspekty chorób hematoonkologicznych (szczególnie ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej) oraz monitorowania odpowiedzi na leczenie (choroba resztkowa). W Zakładzie prowadzone są także badania zagadnień związanych z różnorodnością genetyczną populacji ludzkich. We wszystkich przypadkach interesują nas zarówno aspekty poznawcze, jak i aplikacyjne badanych zagadnień.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

An international registry for primary ciliary dyskinesia.
Werner C, Lablans M, Ataian M, Raidt J, Wallmeier J, Große-Onnebrink J, Kuehni CE, Haarman EG, Leigh MW, Quittner AL, Lucas JS, Hogg C, Witt M, Priftis KN, Yiallouros P, Nielsen KG, Santamaria F, Ückert F, Omran H; Eur Respir J, 2016, 47 (3): 849-859.

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy STRATEGMED

strategmed

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce (PersonALL)
realizowany w ramach Programu STRATEGMED-III „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”

przez konsorcjum w składzie:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
NET-O-LOGY spółka z o.o.

Okres realizacji: 2016 – 2019

2. Projekt badawczy NCN nr 2016/20/T/NZ4/00525

ncn

„Stymulowany związkami chemicznymi translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD)”

Okres realizacji: 2016 – 2018

3. Projekt badawczy NCN nr 2014/13/B/NZ2/03858

ncn

„Cało-eksomowe sekwencjonowanie w polskiej populacji chorych w poszukiwaniu genetycznych podstaw pierwotnej dyskinezy rzęsek ,PCD”

Okres realizacji: 2015 – 2018

4. Projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ2/03394

ncn

„Sekwencjonowanie nowej generacji  transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmów i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL)”

Okres realizacji: 2015 – 2018

5. Projekt badawczy NCN nr 2013/11/N/NZ5/03730

ncn

„Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej”

Okres realizacji: 2014 – 2017

6. Projekt badawczy NCN nr 2013/09/D/NZ4/01692

ncn

„Wpływ czynników zewnętrznych na dynamikę różnicowania nabłonka oddechowego w kontekście wykorzystania metod ciliogenezy in vitro w badaniach pierwotnej dyskinezy rzęsek”

Okres realizacji: 2014 – 2017

7. Projekt badawczy Unii Europejskiej COST BM1407

beat-pcd logo

Translational research in primary ciliary dyskinesia – bench, bedside, and population perspectives (BEAT-PCD)

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej. http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1407

Okres realizacji: 2015 – 2019

8. Projekt badawczy Unii Europejskiej COST IS1303

CHipMe_logo

“Citizen’s Health through public- private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives’ CHIP-ME”

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej.
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1303

Okres realizacji: 2013 – 2017

9. Projekt badawczy Unii Europejskiej FP7 305404

BESTCILIA      SFP

„Better Experimental Screening and Treatment for Primary Ciliary Dyskinesia”

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej
www.bestcilia.eu

Okres realizacji: 2013 – 2016

10. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki nr OR00 0027 12

MNiSW-PL

 

 

 

„Identyfikacja markerów genetycznych przydatnych do identyfikacji populacji ludzkich (AriaDNA)”

Wieloośrodkowy projekt badawczo-rozwojowy

Okres realizacji: 2011 – 2014

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka
Grant Fundacji Kościuszkowskiej
Przyznał: Fundacja Kościuszkowska

Bronisława Szarzyńska-Zawadzka otrzymała grant z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego na University of New Mexico w Albuquerque, NM, w Stanach Zjednoczonych.

W czasie trzymiesięcznego pobytu na University of New Mexico w Albuquerque, Bronisława Szarzyńska-Zawadzka będzie prowadzić badania nad supresorową rolą białka QKI w ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej.

Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.

Kto: mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka
Nagroda za najlepszą pracę przeglądową roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą publikację przeglądową roku 2018 pt.: „T-cell acute lymphoblastic leukemia from miRNA perspective: Basic concepts, experimental approaches, and potential biomarkers” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Blood Reviews

Kto: mgr inż. Monika Drobna
Nagroda za najlepszą pracę przeglądową roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą publikację przeglądową roku 2018 pt.: „T-cell acute lymphoblastic leukemia from miRNA perspective: Basic concepts, experimental approaches, and potential biomarkers” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Blood Reviews

Kto: dr n. biol. Małgorzata Dawidowska
Nagroda za najlepszą pracę przeglądową roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą publikację przeglądową roku 2018 pt.: „T-cell acute lymphoblastic leukemia from miRNA perspective: Basic concepts, experimental approaches, and potential biomarkers” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Blood Reviews

Kto: prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Przyznał: Wydział V Nauk Medycznych PAN, Uchwała Wydziału Nauk Medycznych PAN z dnia 22.11.2018 r. Wręczenie Medalu – Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego.

Kto: mgr inż. Monika Drobna
Stypendia dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019,
Przyznał: Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Kto:
mgr Alicja Rabiasz
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Złota Helisa
Przyznał: Nagroda - "Złota Helisa", została przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

"Złota Helisa" przyznana podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (13-15.09.2018, Bydgoszcz) za plakat: "Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis"

Kto: dr n. med. Maciej Dąbrowski
wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Przyznał: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Maciej Dąbrowski otrzymał wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w dziedzinie nauk medycznych opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant. Tytuł pracy: “Aminoglycoside-stimulated readthrough of premature termination codons in selected genes involved in primary ciliary dyskinesia” [Bukowy-Bieryłło Z, Dąbrowski M, Witt M, Zietkiewicz E, RNA Biology 2016]

Kto: mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka
Stypendium ETIUDA
Przyznał: Narodowe Centrum Nauki

Projekt pt. „Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T (T-ALL): ocena wartości prognostycznej i znaczenia znaczenia w biologii choroby.” Projekt zakłada odbycie 6 miesięcznego stażu w Centrum Genetyki Medycznej w Gandawie, w Belgii. 2017.

Kto: dr n. med. Maciej Dąbrowski
Wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN
Przyznał: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Za najlepszą pracę badawczą w dziedzinie nauk medycznych opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant.