Jestem absolwentką kierunku Biotechnologia Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 rozpoczęłam współpracę z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych. Od samego początku pracy naukowej moje zainteresowania koncentrowały się na procesie spermatogenezy i różnicowania komórkowego, włączając w to komórki macierzyste. Miałam możliwość uczestniczyć w realizacji kilku projektów związanych, m.in. z techniką mikromacierzy dla wyodrębnienia genów, szczególnie istotnych dla przeprowadzenia diagnostyki molekularnej zaburzeń różnicowania i wytwarzania gamety męskiej; a także z badaniami nad komórkami macierzystymi w aspekcie terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego.

Publikacje

Variants in GCNA, X-linked germ-cell genome integrity gene, identified in men with primary spermatogenic failure.

Hardy JJ, Wyrwoll MJ, Mcfadden W, Malcher A, Rotte N, Pollock NC, Munyoki S, Veroli MV, Houston BJ, Xavier MJ, Kasak L, Punab M, Laan M, Kliesch S, Schlegel P, Jaffe T, Hwang K, Vukina J, Brieño-Enríquez MA, Orwig K, Yanowitz J, Buszczak M, Veltman JA, Oud M, Nagirnaja L, Olszewska M, O’Bryan MK, Conrad DF, Kurpisz M, Tüttelmann F, Yatsenko AN; GEMINI Consortium

Hum Genet, 2021 Aug;140 (8):1169-1182. doi: 10.1007/s00439-021-02287-y. Epub 2021 May 7.

IF-4,132 MNiSW-100

Influence of hypoxia prevailing in post-infarction heart on proangiogenic gene expression and biological features of human myoblast cells applied as proregenerative therapeutic tool.

Zimna A, Wiernicki B, Kolanowski T, Malcher A, Rozwadowska N, Labedz W, Kubaszewski L, Kurpisz M;

J Physiol Pharmacol, 2018 Dec; 69 (6): 859-974,. doi: 10.26402/jpp.2018.6.02. Epub 2019 Mar 18.

Konferencje

Data:
26-28.06.2014
Gdzie:
Wrocław

15th Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology

Data:
1-13.IX.2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
XI.2012
Gdzie:
Berlin, Niemcy

7th European Congress of Andrology (ECA)

Data:
16-23.10.2014
Gdzie:
Honolulu, USA

ASRM-American Society for Reproductive Medicine 2014 Annual Meeting

Data:
1-13.IX.2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
13-15.05.2013
Gdzie:
Barcelona, Hiszpania

6th Congress of the International Network for Young Researchers in Male Fertility

Data:
23-26.02. 2013
Gdzie:
Melbourne, Australia

The 10th International Congress of Andrology

Data:
29.09 - 1.10.2011
Gdzie:
Edynburg, UK

4th Congress of the International Network for Young Researchers in Male Fertility

Data:
8-10.09.2011
Gdzie:
Polańczyk, Polska

VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Agnieszka Malcher
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
Przyznał: Forum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: "Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonalne badania in vitro." Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od czterech lat organizacje i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Kto: dr n. med. Agnieszka Malcher
Stypendium
Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Krótkoterminowe stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizację projekt pt. CRISPR/Cas9 system based spermatogenesis impairment in vitro modeling of human male gonad. Badania w ramach grantu będą realizowane w Max Planck Institute for Molecular Genetics w Niemczech.

Kto:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
dr n. med. Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher
mgr inż. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wykład: "Potencjalne wykorzystanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi podczas XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Rynia, 13-15 października 2016 r.

Kto: dr n. med. Agnieszka Malcher
Najlepszą oryginalna praca twórcza doktoranta opublikowana w roku 2013
Przyznał: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2013 (pt. "Potencjalne biomarkery azoospermii nieobstrukcyjnej zidentyfikowane za pomocą analizy profilu ekspresji genów" Fertil Steril. 2013; 100(6): 1686–1694.e7), Poznań, 5 czerwca 2014

Kto:
dr n. med. Agnieszka Malcher
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
"Złota Helisa"
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat pt. Potencjalne biomarkery diagnostyczno-prognostyczne dla pacjentów z azoospermią nieobstrukcyjną zidentyfikowane za pomocą profilu ekspresji genów, autorzy: A. Malcher, N. Rozwadowska, T. Stokowy, P. Jędrzejczak, W. Zietkowiak, M. Kurpisz, przedstawiony podczas IV Polskiego Kongresu Genetyki w sesji Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna, Poznań, 10-13.09.2013

Kto: dr n. med. Agnieszka Malcher
Stypendium
Przyznał: Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego

Stypendium (2012-2013) przyznane w ramach projektu pt. "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2. "Regionalne Strategie Innowacji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.