Ukończyła studia na kierunku biotechnologia (specjalność biotechnologia medyczna) Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Obecnie współpracuje przy projekcie obrazowania molekularnego (z zastosowaniem nanotechnologii) oraz badania wpływu implantowanych komórek macierzystych na regenerację mięśnia sercowego po zawale na modelu mysim (badania in vitro oraz in vivo).

 

Publikacje

Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium.

Fiedorowicz K, Wargocka-Matuszewska W, Ambrożkiewicz KA, Rugowska A, Cheda Ł, Fiedorowicz M, Zimna A, Drabik M, Borkowski S, Świątkiewicz M, Bogorodzki P, Grieb P, Hamankiewicz P, Kolanowski TJ, Rozwadowska N, Kozłowska U, Klimczak A, Kolasiński J, Rogulski Z, Kurpisz M

IF-5,923

Punkty-140

Int J Mol Sci (MDPI), 2021 Oct 8; 22 (19):10885, 20 stron, doi: 10.3390/ijms22191088

IF-5,923 MNiSW-140