Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunek: Biotechnologia (2006). Z Zakładem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych związana od roku 2004. Obecnie na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe obejmują głównie: cytogenetykę męskiej niepłodności, w tym badanie aberracji chromosomowych w ludzkim plemniku, poszukiwanie mutacji genowych odpowiedzialnych za obniżoną liczbę plemników w ejakulacie (w tym badania na modelach mysich) oraz epigenetykę męskich komórek rozrodczych.

Realizowane projekty grantowe:

  • NCN SONATA BIS nr 2020/38/E/NZ2/00134 (2021-2026) Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomie markerów epigenetycznych, z uwzględnieniem kariotypów oraz poszczególnych frakcji plemnikowych (kierownik projektu)
  • NCN OPUS nr 2020/37/B/NZ5/00549 (2021-2025) Genomika systemowa w poszukiwaniu nowych genów/wariantów u spokrewnionych rodzin, w tym u mężczyzn z niepowodzeniami rozrodu (główny wykonawca)
  • NCN SONATA nr 2015/17/D/NZ5/03442 (2016-2019) Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią (kierownik projektu)
  • NCN OPUS nr 2015/17/B/NZ2/01157 (2016-2019) Poszukiwanie genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka – mysi model doświadczalny typu ‘knockout’ (główny wykonawca)
  • NCN OPUS nr 2011/01/B/NZ2/04819 (2011-2014) Kompleksowa analiza cytogenetyczna męskich komórek rozrodczych u nosicieli translokacji chromosomowych (TC) z niepowodzeniami rozrodu (główny wykonawca)
  • MNiSW nr NN401376339 (2010-2013) Topologia chromosomów w plemnikach mężczyzn z zaburzoną spermatogenezą (główny wykonawca)
  • Projekt Rozwojowy NCBiR nr R1306606 (2009-2012) Niepłodność małżeńska – identyfikacja przyczyn na podłożu molekularnym, jako bazy do utworzenia algorytmów, w celu jej efektywnego przeciwdziałania (wykonawca)
  • MNiSW nr NN401 097937 (2009-2013) Pozycjonowanie chromosomów w różnicujących się komórkach macierzystych pochodzenia mięśniowego (wykonawca)
  • KBN N40703432/1371 (2007-2009) Badanie rodowodów nosicieli TCW z uwzględnieniem ojcowskich kariotypów plemnikowych; analiza populacji polskich i ukraińskich nosicieli translokacji z niepowodzeniami rozrodu (wykonawca)

Współautorstwo 40 doniesień zjazdowych.

Członek towarzystw naukowych:
Europejskie Towarzystwo Rozrodu i Embriologii Człowieka (ESHRE)
Europejskie Towarzystwo Cytogenetyczne (ECA)
Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA)
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC)
Towarzystwo Biologii Rozrodu (TBR)
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA)
F1000

Publikacje

Variants in GCNA, X-linked germ-cell genome integrity gene, identified in men with primary spermatogenic failure.

Hardy JJ, Wyrwoll MJ, Mcfadden W, Malcher A, Rotte N, Pollock NC, Munyoki S, Veroli MV, Houston BJ, Xavier MJ, Kasak L, Punab M, Laan M, Kliesch S, Schlegel P, Jaffe T, Hwang K, Vukina J, Brieño-Enríquez MA, Orwig K, Yanowitz J, Buszczak M, Veltman JA, Oud M, Nagirnaja L, Olszewska M, O’Bryan MK, Conrad DF, Kurpisz M, Tüttelmann F, Yatsenko AN; GEMINI Consortium

Hum Genet, 2021 Aug;140 (8):1169-1182. doi: 10.1007/s00439-021-02287-y. Epub 2021 May 7.

IF-4,132 MNiSW-100

Konferencje

Data:
5-8.07.2020
Gdzie:
on-line (Kopenhaga)

36th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology

Data:
25-26.10.2019
Gdzie:
Łódź

21. Dzień Andrologiczny

Data:
11-13.10.2018
Gdzie:
Budapeszt, Węgry

10. European Congress of Andrology

Data:
07-09.09.2017
Gdzie:
Olsztyn

VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Data:
30.09.-01.10.2016
Gdzie:
Gdańsk

18. Dzień Andrologiczny

Data:
16-17.10.2015
Gdzie:
Poznań

17. Dzień Andrologiczny

Data:
16-18.05 2014
Gdzie:
Warszawa

Symbioza: Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne

Data:
19-21.09 2013
Gdzie:
Florence, Italy

5th Florence-Utah Symposium on Genetics of Male Infertility

Data:
10-13.09 2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
29.06.-02.07 2013
Gdzie:
Dublin, Ireland

9th European Cytogenetics Conference (ECC)

Data:
19-22.04 2012
Gdzie:
San Antonio, TX, USA

42nd Biennal American Cytogenetics Conference (ACC)

Data:
07-10.09 2011
Gdzie:
Polańczyk

VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR)

Data:
02-05.07 2011
Gdzie:
Porto, Portugalia

8th European Cytogenetic Conference (ECC)

Data:
30.03.-05.04 2011
Gdzie:
Montreal, Kanada

36th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA)

Data:
12-15.09 2010
Gdzie:
Lublin

III Polski Kongres Genetyki

Data:
9-10.09 2010
Gdzie:
Warszawa

Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych PAN: „Zwierzęta laboratoryjne wczoraj, dziś i jutro”

Data:
10-13.04 2010
Gdzie:
Houston, TX, USA

35th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA)

Data:
17-19.02 2010
Gdzie:
Zakopane

, II Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR) „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”

Data:
4-6.02 2010
Gdzie:
Salt Lake City, USA

4th Utah/Florence Symposium on the Genetics of Male Infertility

Data:
18-19.09 2008
Gdzie:
Warszawa

I Konferencja ogólnopolska „Zwierzęta w badaniach naukowych

Data:
10-13.09 2008
Gdzie:
Wrocław

V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR)

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Early Stage Investigator registration scholarship, American Society of Andrology, 46th Annual Conference
Przyznał: American Society of Andrology

Stypendium konferencyjne

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020
Przyznał: Forum Inteligentnego Rozwoju

Za realizację projektu: Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią. NCN SONATA 2015/D/NZ5/03442.

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Nominacja do nagrody gospodarczej "AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI" za wybieganie myślą w przyszłość, pionierskie projekty oraz liczne sukcesy, nadana przez Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizowane przez
Przyznał: Nnadana przez Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizwana przezEuropejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. http://miedzynarodowe-forum.pl

za wybieganie myślą w przyszłość, pionierskie projekty oraz liczne sukcesy

Kto:
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Monika Frączek
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za publikację
Przyznał: Redakcja Asian Journal of Andrology

Nagroda za pracę: Olszewska M, Barciszewska MZ, Fraczek M, Huleyuk N, Chernykh VB, Zastavna D, Barciszewski J, Kurpisz M: Global methylation status of sperm DNA in carriers of chromosome structural aberrations. Asian J Androl, 2017, 19: 117-124. Link do pracy: https://dx.doi.org/10.4103/1008-682X.168684

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości.
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. „Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”. Materiał na temat laureatki dostępny na stronie: https://rzeczo.pl/blog/2020/07/08/nieplodnosc-to-tez-epigenetyka/

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Naukowa Nagroda Młodych
Przyznał: Polskie Towarzystwo Andrologiczne

Za pracę naukową z dziedziny andrologii: "Genetic dosage and position effect of small supernumerary marker chromosome (sSMC) in human sperm nuclei in infertile male patient", Scientific Reports, 2015, 5: 17408.

Kto:
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Ewa Wiland
Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Za cykl publikacji nt: "Genetycznego podłoża niepłodności męskiej - kompleksowe badania materiału genetycznego plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli aberracji chromosomowych". V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016 r.

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
NIH Trainee Travel Award: nagroda imienna za doniesienie naukowe
Przyznał: NIH Trainee Travel

"Cytogenetic analysis of spermatozoa from reciprocal translocation carriers (RCT) with reproductive failures and high level of sperm DNA fragmentation", Olszewska M. i wsp.; J Androl 2011 Suppl, pp 61; (36th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA); Montreal, Kanada, 2011)

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Lalor Foundation and WHO Travel Award: nagroda imienna za doniesienie naukowe
Przyznał: Lalor Foundation

"Meiotic segregation pattern and DNA fragmentation levels in spermatozoa of six different reciprocal chromosomal translocation carriers with reproductive failure", Olszewska M. i wsp.; J Androl 2010 Suppl, pp 56-57; (35th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA); Houston, USA, 2010)