Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunek: Biotechnologia (2006). Z Zakładem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych związana od roku 2004. Obecnie na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe obejmują głównie: cytogenetykę męskiej niepłodności, w tym badanie aberracji chromosomowych w ludzkim plemniku, poszukiwanie mutacji genowych odpowiedzialnych za obniżoną liczbę plemników w ejakulacie (w tym badania na modelach mysich) oraz epigenetykę męskich komórek rozrodczych.

Realizowane projekty grantowe:

  • NCN SONATA nr 2015/17/D/NZ5/03442 (2016-2019) Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią (kierownik projektu)
  • NCN OPUS nr 2015/17/B/NZ2/01157 (2016-2019) Poszukiwanie genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka – mysi model doświadczalny typu ‘knockout’ (główny wykonawca)
  • NCN OPUS nr 2011/01/B/NZ2/04819 (2011-2014) Kompleksowa analiza cytogenetyczna męskich komórek rozrodczych u nosicieli translokacji chromosomowych (TC) z niepowodzeniami rozrodu (główny wykonawca)
  • MNiSW nr NN401376339 (2010-2013) Topologia chromosomów w plemnikach mężczyzn z zaburzoną spermatogenezą (główny wykonawca)
  • Projekt Rozwojowy NCBiR nr R1306606 (2009-2012) Niepłodność małżeńska – identyfikacja przyczyn na podłożu molekularnym, jako bazy do utworzenia algorytmów, w celu jej efektywnego przeciwdziałania (wykonawca)
  • MNiSW nr NN401 097937 (2009-2013) Pozycjonowanie chromosomów w różnicujących się komórkach macierzystych pochodzenia mięśniowego (wykonawca)
  • KBN N40703432/1371 (2007-2009) Badanie rodowodów nosicieli TCW z uwzględnieniem ojcowskich kariotypów plemnikowych; analiza populacji polskich i ukraińskich nosicieli translokacji z niepowodzeniami rozrodu (wykonawca)

Współautorstwo 40 doniesień zjazdowych.

Członek towarzystw naukowych:
Europejskie Towarzystwo Cytogenetyczne (ECA)
Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA)
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC)
Towarzystwo Biologii Rozrodu (TBR)
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA)
F1000

Publikacje

Konferencje

Data:
25-26.10.2019
Gdzie:
Łódź

21. Dzień Andrologiczny

Data:
11-13.10.2018
Gdzie:
Budapeszt, Węgry

10. European Congress of Andrology

Data:
07-09.09.2017
Gdzie:
Olsztyn

VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Data:
30.09.-01.10.2016
Gdzie:
Gdańsk

18. Dzień Andrologiczny

Data:
16-17.10.2015
Gdzie:
Poznań

17. Dzień Andrologiczny

Data:
16-18.05 2014
Gdzie:
Warszawa

Symbioza: Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne

Data:
19-21.09 2013
Gdzie:
Florence, Italy

5th Florence-Utah Symposium on Genetics of Male Infertility

Data:
10-13.09 2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
29.06.-02.07 2013
Gdzie:
Dublin, Ireland

9th European Cytogenetics Conference (ECC)

Data:
19-22.04 2012
Gdzie:
San Antonio, TX, USA

42nd Biennal American Cytogenetics Conference (ACC)

Data:
07-10.09 2011
Gdzie:
Polańczyk

VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR)

Data:
02-05.07 2011
Gdzie:
Porto, Portugalia

8th European Cytogenetic Conference (ECC)

Data:
30.03.-05.04 2011
Gdzie:
Montreal, Kanada

36th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA)

Data:
12-15.09 2010
Gdzie:
Lublin

III Polski Kongres Genetyki

Data:
9-10.09 2010
Gdzie:
Warszawa

Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych PAN: „Zwierzęta laboratoryjne wczoraj, dziś i jutro”

Data:
10-13.04 2010
Gdzie:
Houston, TX, USA

35th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA)

Data:
17-19.02 2010
Gdzie:
Zakopane

, II Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR) „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”

Data:
4-6.02 2010
Gdzie:
Salt Lake City, USA

4th Utah/Florence Symposium on the Genetics of Male Infertility

Data:
18-19.09 2008
Gdzie:
Warszawa

I Konferencja ogólnopolska „Zwierzęta w badaniach naukowych

Data:
10-13.09 2008
Gdzie:
Wrocław

V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR)

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020
Przyznał: Forum Inteligentnego Rozwoju

Za realizację projektu: Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią. NCN SONATA 2015/D/NZ5/03442.

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Nominacja do nagrody gospodarczej "AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI" za wybieganie myślą w przyszłość, pionierskie projekty oraz liczne sukcesy, nadana przez Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizowane przez
Przyznał: Nnadana przez Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizwana przezEuropejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. http://miedzynarodowe-forum.pl

za wybieganie myślą w przyszłość, pionierskie projekty oraz liczne sukcesy

Kto:
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Monika Frączek
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za publikację
Przyznał: Redakcja Asian Journal of Andrology

Nagroda za pracę: Olszewska M, Barciszewska MZ, Fraczek M, Huleyuk N, Chernykh VB, Zastavna D, Barciszewski J, Kurpisz M: Global methylation status of sperm DNA in carriers of chromosome structural aberrations. Asian J Androl, 2017, 19: 117-124. Link do pracy: https://dx.doi.org/10.4103/1008-682X.168684

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości.
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. „Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”. Materiał na temat laureatki dostępny na stronie: https://rzeczo.pl/blog/2020/07/08/nieplodnosc-to-tez-epigenetyka/

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: Badanie metylacji plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”.

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Naukowa Nagroda Młodych
Przyznał: Polskie Towarzystwo Andrologiczne

Za pracę naukową z dziedziny andrologii: "Genetic dosage and position effect of small supernumerary marker chromosome (sSMC) in human sperm nuclei in infertile male patient", Scientific Reports, 2015, 5: 17408.

Kto:
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Ewa Wiland
Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Za cykl publikacji nt: "Genetycznego podłoża niepłodności męskiej - kompleksowe badania materiału genetycznego plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli aberracji chromosomowych". V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016 r.

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
NIH Trainee Travel Award: nagroda imienna za doniesienie naukowe
Przyznał: NIH Trainee Travel

"Cytogenetic analysis of spermatozoa from reciprocal translocation carriers (RCT) with reproductive failures and high level of sperm DNA fragmentation", Olszewska M. i wsp.; J Androl 2011 Suppl, pp 61; (36th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA); Montreal, Kanada, 2011)

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Lalor Foundation and WHO Travel Award: nagroda imienna za doniesienie naukowe
Przyznał: Lalor Foundation

"Meiotic segregation pattern and DNA fragmentation levels in spermatozoa of six different reciprocal chromosomal translocation carriers with reproductive failure", Olszewska M. i wsp.; J Androl 2010 Suppl, pp 56-57; (35th Annual Meeting of American Society of Andrology (ASA); Houston, USA, 2010)