Z Instytutem Genetyki Człowieka i Zakładem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych jestem związana od 2007 roku. Od początku pracy w Instytucie zainteresowania badawcze skupiają się wokół podstaw niepłodności męskiej. Obecnie współpracuje przy badaniach na temat wpływu modyfikowanych genetycznie komórek macierzystych na regenerację mięśnia sercowego po zawale.

Konferencje

Data:
24-26 listopada
Gdzie:
Poznań, Polska

XVI Sympozjum Sekcji Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Data:
04-05 czerwiec 2009
Gdzie:
Poznań, Polska

VII Konferencja Cytometria w Diagnostyce Lekarskiej