Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku biotechnologia. Bierze udział w badaniach dotyczących problemu niepłodności męskiej.