Publikacje

Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich.

Ziętkiewicz E, Daca-Roszak P

W: Genetyka medyczny i molekularna, pod red. J. Bala, Rozdział 4, PWN, ISBN: 978-83-01-23089-0, 2023, str. 47-67.

MNiSW-80

Special Issue on “Primary Ciliary Dyskinesia: Genetics, Molecular Mechanisms, Diagnostic and Therapeutic Perspectives.

Witt M, Ziętkiewicz E, Bukowy-Bieryllo Z (guest editors)

Int J Molec Sci (MDPI), closed Dec 30, published 2022

IF-5,923 MNiSW-80

Mild X-linked Alport syndrome due to the COL4A5 G624D variant originating in the Middle Ages is predominant in Central/East Europe and causes kidney failure in midlife.

Żurowska AM, Bielska O, Daca-Roszak P, Jankowski M, Szczepańska M, Roszkowska-Bjanid D, Kuźma-Mroczkowska E, Pańczyk-Tomaszewska M, Moczulska A, Drożdż D, Hadjipanagi D, Deltas C, Ostalska-Nowicka D, Rabiega A, Taraszkiewicz J, Taranta-Janusz K, Wieczorkiewicz-Plaza A, Jobs K, Mews J, Musiał K, Jakubowska A, Nosek H, Jander AE, Koutsofti C, Stanisławska-Sachadyn A, Kuleszo D, Ziętkiewicz E, Lipska-Ziętkiewicz BS

Kidney Internatl, 2021, 99 (6): 1451-8, Epub 2020 Dec 10, doi:10.1016/j.kint.2020.10.040

IF-8,945 MNiSW-140

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
mgr Alicja Rabiasz
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Złota Helisa
Przyznał: Nagroda - "Złota Helisa", została przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

"Złota Helisa" przyznana podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (13-15.09.2018, Bydgoszcz) za plakat: "Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis"

Kto:
dr n. med. Maciej Dąbrowski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne
Przyznał: Komitet Organizacyjny Konferencji BEAT-PCD 1st Training School of the CIOST action and Second Young Researcher’s Meeting on Primary Ciliary Dyskinesia, Paryż, 26-30.04.2016 r.

za najlepszy plakat pt.: “Translational suppresion of premature termination codons in selected genes involved in primary cliary dyskinesia”.

Kto:
dr hab. n. med. i n. o zdr. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
dr n. med. Maciej Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
Złota Helisa
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat "Zastosowanie translacyjnego odczytu przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek" (IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013).

Kto:
dr n. med. Maciej Dąbrowski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
„Złota Helisa"
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat "Zastosowanie translacyjnego odczytu przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek" (IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013