Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra biotechnologii uzyskała w roku 2019 realizując pracę badawczą pt.: „Analiza funkcji kaskady kinaz MAPKKK17/18-MKK3 w regulacji rozwoju aparatów szparkowych” w Zakładzie Biotechnologii UAM, pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Ludwików, prof. UAM. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej zdobywała realizując roczny staż w Pracowni Radiobiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie zaangażowana była w realizację dwóch projektów badawczych: „Rola mikro RNA hsa-let-7c-5p w rozwoju raka płaskonabłonkowego głowy i szyi” oraz „Rola mikro RNA hsa-miR-6510-3p w rozwoju  raka płaskonabłonkowego głowy i szyi”.

Od marca 2020 roku jest doktorantką Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. W Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej, pod  opieką dr hab. n. med. Małgorzaty Dawidowskiej, uczestniczy w badaniach dotyczących podłoża molekularnego dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek T (T-ALL), bazujących na sekwencjonowaniu nowej generacji, ukierunkowanych w szczególności na identyfikację nowych czynników prognostycznych i nowych potencjalnych celów terapii. Szczególny obszar zainteresowań stanowi rola miRNA w biologii T-ALL.

Publikacje