Jestem adiunktem w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z pochodzeniem człowieka oraz zmiennością genetyczną występującą w populacjach ludzkich. Prowadzone przeze mnie badania mają zarówno wymiar poznawczy i aplikacyjny. W pracy naukowej wykorzystuję szereg metod badawczych, zarówno „klasycznych”, jak i wysokoprzepustowych technik molekularnych (mikromacierze, sekwencjonowanie nowej generacji).

Projekty badawcze:

NN303307737 pt: „Filogeneza mitochondrialnego DNA w subpopulacjach Polski – aspekty etnogenetyczne i identyfikacyjne”- kierownik grantu promotorskiego

AriaDNA nr OR00 0027 12 pt: Identyfikacja markerów genetycznych przydatnych do identyfikacji populacji ludzkich”- główny wykonawca wieloośrodkowego podprojektu badawczo- rozwojowego.

Publikacje

Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich.

Ziętkiewicz E, Daca-Roszak P

W: Genetyka medyczny i molekularna, pod red. J. Bala, Rozdział 4, PWN, ISBN: 978-83-01-23089-0, 2023, str. 47-67.

MNiSW-80

Mild X-linked Alport syndrome due to the COL4A5 G624D variant originating in the Middle Ages is predominant in Central/East Europe and causes kidney failure in midlife.

Żurowska AM, Bielska O, Daca-Roszak P, Jankowski M, Szczepańska M, Roszkowska-Bjanid D, Kuźma-Mroczkowska E, Pańczyk-Tomaszewska M, Moczulska A, Drożdż D, Hadjipanagi D, Deltas C, Ostalska-Nowicka D, Rabiega A, Taraszkiewicz J, Taranta-Janusz K, Wieczorkiewicz-Plaza A, Jobs K, Mews J, Musiał K, Jakubowska A, Nosek H, Jander AE, Koutsofti C, Stanisławska-Sachadyn A, Kuleszo D, Ziętkiewicz E, Lipska-Ziętkiewicz BS

Kidney Internatl, 2021, 99 (6): 1451-8, Epub 2020 Dec 10, doi:10.1016/j.kint.2020.10.040

IF-8,945 MNiSW-140