„Recombineering” jako metoda inżynierii genetycznej wykorzystana do modyfikacji genu PTPN22.

Występujący:
Dr Magdalena Żurawek (IGCZ PAN)

Data:
9 grudnia 2014 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót