Spektrometria mas w proteomice i metabolomice.

Występujący:
Dr Jan Matysiak
(Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmacji UMP)

Data:
7 października 2014 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót