Absolwentka kierunku Biotechnologia, specjalność Diagnostyka Genetyczna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z IGC PAN związana od sierpnia 2015 roku, w Zakładzie Genetyki Nowotworów zatrudniona od lutego 2017 roku. Zaangażowana w projekt badawczy dotyczący analizy panelu genów predysponujących do wystąpienia zespołów mielodysplastycznych oraz  prognostycznego wykorzystania zmian na poziomie genomu u chorych z tym nowotworem. Dodatkowo, obszar zainteresowań stanowi możliwość wykorzystania wolnokrążącego DNA jako biomarkera u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda im. prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021
Przyznał: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych

za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021 z zakresu nauki o żywieniu człowieka: Alteration of the Early Development Environment by Maternal Diet and the Occurrence of Autistic-like Phenotypes in Rat Offspring.

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda I stopnia im. Prof. Jerzego Zwolińskiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską wykonaną w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”.
Przyznał: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepsza praca magisterska wykonana w roku akademickim 2017/2018 oraz złoty medal "Za osiągnięcia w studiach".

Kto:
mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Kiwerska
mgr Adam Ustaszewski
dr n. med. Julia Paczkowska
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
I nagroda za plakat
Przyznał: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018.