Do roku 2002 tematem przewodnim badań naukowych Marzeny Gajęckiej były genetyczne aspekty w płaskonabłonkowym raku krtani.

Jednym z bieżących nurtów badań naukowych Marzeny Gajęckiej jest charakterystyka aberracji chromosomowych w zespole mikrodelecji 1p36 oraz identyfikacja mechanizmów tych rearanżacji.

Głównym zainteresowaniem naukowym Marzeny Gajęckiej są genetyczne aspekty wieloczynnikowych chorób narządu wzroku, w szczególności stożka rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności.

Ponadto, od roku 2012, Marzena Gajęcka zajmuje się wybranymi zagadnieniami z mikrobiologii, a w szczególności charakterystyką mikrobiomów, w tym oka ludzkiego oraz mikrobiologią farmaceutyczną.

Publikacje

Konferencje

Data:
25.4-28.4.2015
Gdzie:
Nanjing, Chiny

Complexity of Genetics in Keratoconus. „6th World DNA and Genome Day”

Data:
1-4.10.2014
Gdzie:
Nicea, Francja

„Assessment of ocular surface microbiota in keratoconus patients – a pilot study”

Data:
1-4.10.2014
Gdzie:
Nicea, Francja

“Analysis of Keratoconus genetic factors within Keratoconus Loci and mtDNA”

Data:
18-21.10.2013
Gdzie:
Francja, Nicea

“Pilot study in Polish keratoconus patients using next generation sequencing”

Data:
18-21.10.2013
Gdzie:
Francja, Nicea

„Analysis of mitochondrial sequences in patients with keratoconus.”

Data:
9-12.10.2012
Gdzie:
Francja, Nicea

“Analysis of lincRNA at 13q32 keratoconus locus”

Data:
9-12.10.2012
Gdzie:
Francja, Nicea

„Complexity of genetics in keratoconus”

Data:
5-8.10.2011
Gdzie:
Kreta

„Analysis of locus 2q13 in Ecuadorian family withkeratoconus.”

Data:
Oct 6-9, 2010
Gdzie:
Crete, Greece

Multifactorial traits in keratoconus: how and why traits show family resemblance. EVER, European Association for Vision and Eye Research

Data:
18-22.10.2014
Gdzie:
San Diego

Transcriptome analyzes in human corneas derived from keratoconus and control individuals from Poland. The 64rd Annual Meeting of the American Society of Human Genetics

Data:
31.5-3.6.2014
Gdzie:
Milan, Italy

Comprehensive analysis of keratoconus genetic factors. European Human Genetics Conference

Data:
October 22-26, 2013
Gdzie:
Boston

“Mechanisms of concurrent deletions and duplications at 1p36”

Data:
8–11 June, 2013
Gdzie:
Copenhagen, Denmark

”TGFBI sequence variants in Polish patients with keratoconus”

Data:
7-11.6.2013
Gdzie:
Paryż

“Mechanisms of rearrangements at 1p36”

Data:
6-10.11.2012
Gdzie:
San Francisco

“Concurrent deletions and duplications at 1p36”

Data:
4-7 czerwiec 2011
Gdzie:
Szwajcaria, Genewa

Gene Screening at the 13q32 Keratoconus Locus

Data:
2011, March 16-20
Gdzie:
Vancouver, BC, Canada

Deletions and duplications of developmental pathway genes in 5q31 contribute to abnormal phenotypes, including an association with corneal abnormalities

Data:
May 2-7, 2009
Gdzie:
Florida

Gene Screening at the 13q32 Keratoconus Locus

Data:
2008 Nov 11-15
Gdzie:
Philadelphia, Pennsylvania

Complexity at breakpoint junctions of 1p36 interstitial deletions indicates mechanisms of formation

Data:
30.1.2015
Gdzie:
Poznań

„Molekularne aspekty diagnostyki mikrobiologicznej”

Data:
5-7 czerwca 2014
Gdzie:
Łódź

„Zmiany mikrobiomu powierzchni oka jako czynnik środowiskowy w etiologii stożka rogówki- badanie pilotażowe”

Data:
31.1.2014
Gdzie:
Poznań

„Metody biologii molekularnej, jako uzupełnienie metod klasycznych w diagnostyce mikrobiologicznej”

Data:
10-13.9.2013
Gdzie:
Poznań

.” Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowej chorobie narządu wzroku – stożku rogówki”

Data:
24.6.2013
Gdzie:
Poznań, Ośrodek Nauki PAN

„Medycyna zindywidualizowana: oczekiwania i praktyka”

Data:
13-15.6.2013
Gdzie:
Warszawa

„Metody wykorzystywane w identyfikacji genów warunkujących stożek rogówki”

Data:
13-15.6.2013
Gdzie:
Warszawa

„Znaczenie czynników zapalnych w patogenezie stożka rogówki”

Data:
26-27 listopada 2010
Gdzie:
Poznań-Kiekrz

Fenotyp oraz charakterystyka aberracji chromosomowych w zespole mikrodelecji 1p36

Data:
29 maja 2010
Gdzie:
Poznań

„Miejsce genetyki klinicznej we współczesnej medycynie”

Data:
10-13 czerwca 2010
Gdzie:
Warszawa

„Uwarunkowania genetyczne w stożku rogówki”

Data:
5-6.12.2014
Gdzie:
Warszawa

Ocena nosicielstwa Staphylococcus aureus wśród personelu Szpitala Psychiatrycznego

Data:
5-6.12.2014
Gdzie:
Warszawa

Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyciągów pochodzenia naturalnego: propolisu, rozmarynu, melisy oraz ich mieszaniny

Data:
8-10.09.2014
Gdzie:
Bydgoszcz

Analiza transkryptomu w ludzkich rogówkach oraz badanie profilu proteomicznego i metabolomicznego płynu łzowego polskich pacjentów ze stożkiem rogówki

Data:
10.09.2014
Gdzie:
Bydgoszcz

Analiza genomu mitochondrialnego u pacjentów ze stożkiem rogówki z populacji polskiej

Data:
5-7 czerwca 2014
Gdzie:
Łódź

„miRNA i genom mitochondrialny - genetyczne elementy uwarunkowań stożka rogówki?”

Data:
13-15 IX 2013
Gdzie:
Poznań, Poland

Identification protocols of Escherichia coli, Moraxella catarrhalis and Staphylococcus epidermidis bacteria using molecular biology techniques. 25th Bilateral Poznań-Halle Symposium "Perspectives and challenges in medicine"

Data:
13-15 IX 2013
Gdzie:
Poznań, Poland

Identification of intracellular microorganisms using molecular biology techniques. 25th Bilateral Poznań-Halle Symposium "Perspectives and challenges in medicine"

Data:
10-13.9.2013
Gdzie:
Poznań

„Charakterystyka równocześnie występujących duplikacji i delecji w zespole monosomii 1p36”

Data:
10-13.9.2013
Gdzie:
Poznań

„Analiza genu VSX1 wśród polskich pacjentów ze stożkiem rogówki”

Data:
10-13.9.2013
Gdzie:
Poznań

„Charakterystyka miRNA zlokalizowanych w loci stożka rogówki”

Data:
12-15 września 2010
Gdzie:
Lublin

Oszacowanie ryzyka genetycznego różnych niepowodzeń ciążowych oraz ocena segregacji mejotycznej plemników u nosicieli t(1;11)(p36.22;q12.2)

Data:
12-15 września 2010
Gdzie:
Lublin

Złożoność aberracji chromosomowych oraz mechanizmy ich powstawania w zespole mikrodelecji 1p36

Data:
10-13 czerwca 2010
Gdzie:
Warszawa

Poszukiwanie haplotypu warunkującego występowanie rodzinnego stożka rogówki – doniesienie wstępne

Nagrody i wyróżnienia

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
Przyznał: Fundacja Kościuszkowska

stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych. Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Nagroda Naukowa Specjalna
Przyznał: Rektor Uniwesytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

za osiągnięcia uzyskane w roku 2016, (30.11.2017 r.)

Kto:
dr n. farm. Justyna Karolak
dr n. med. Dorota Nowak
Barbara Ginter-Matuszewska
prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Brązowa Helisa
Przyznał: Komitet Organizacyjny V Polskiego Kongresu Genetyki

III nagroda za plakat: "Downregulation of core elements of TFG-b, Hippo, Wnt, and collagen synthesis pathways in keratoconus corneas, Łódź, 19-21.09.2016 r.

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Grant podróżny, umożliwiający uczestnictwo w konferencji European Human Genetics Conference 2015
Przyznał: European Human Genetics Conference

„Evidence against ZNF469 gene being the gene for keratoconus in general population."

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
„Bocian”
Przyznał: Scientific committee of the IV Polish Congress of Genetics in the Classical and Molecular Cytogenetics section

Poster price “Characteristics of duplication and deletion occurring in monosomy 1p36 syndrome”