Studia inżynierskie i magisterskie ukończyłam na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Biotechnologia specjalności Diagnostyka genetyczna. W czasie studiów odbyłam staże naukowe w Department of Biotechnology w Inland Norway University of Applied Sciences w Norwegii i The Institute of Molecular Genetics of Montpellier (CNRS) we Francji. Następnie w 2014 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Środowiskowym Studium Doktoranckim przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Pracę doktorską pt. „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów” zrealizowałam w Zakładzie Genetyki Nowotworów w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2020 roku został mi nadany stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem moich zainteresowań badawczych są czynniki środowiskowe, genetyczne i epigenetyczne w etiologii szkolnej i wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów.

W 2019 roku otrzymałam stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) na realizację stażu w Department of Epidemiology i Department of Ophthalmology w Erasmus Medical Center w Rotterdamie w Holandii, gdzie rozszerzyłam moją wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętych badań nad krótkowzrocznością.

Obecnie realizuję własny projekt badawczy dotyczący roli metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci.

Publikacje

Konferencje

Data:
06 - 09.06.2020
Gdzie:
online

European Human Genetics Virtual Conference, "Revealing the role of enhancers in myopia"

Data:
15-19.10.2019
Gdzie:
Houston, USA

American Society of Human Genetics (ASHG) Annual Meeting 2019, “DNA hypomethylation in high myopia: differentially methylated genes in overrepresented molecular pathways could contribute to high myopia in Polish children”

Data:
15 – 18.06.2019
Gdzie:
Goteborg, Szwecja

European Human Genetics Conference, “Hypermethylated genes and pathways in Polish children with high myopia”

Data:
13-15.09.2018
Gdzie:
Bydgoszcz

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, „Poszukiwanie wariantów sekwencji powiązanych z wysoką krótkowzrocznością: długością osiową gałki ocznej, ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz krzywizną rogówki w rodzinach polskich”

Data:
16-19.06.2018
Gdzie:
Mediolan, Włochy

European Human Genetics Conference, “Variants in the FLRT3 and SLC35E2B identified using whole-exome sequencing in seven high myopia families from Central Europe”

Data:
19-21.09.2016
Gdzie:
Łódź

V Polski Kongres Genetyki, “Comparison of mtDNA and mitochondrial transcripts in keratoconus patients from Polish population”

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Joanna Świerkowska
Nomination for the Polish Intelligent Development Award 2020
Przyznał: Polish Intelligent Development

Nomination for the Polish Intelligent Development Award 2020 in the category: Sciencist of the future for the project: Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci".

Kto: dr n. med. Joanna Świerkowska
Stypendium EMBO

Przyznał: Europejska Organizacji Biologii Molekularnej

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.