Studia inżynierskie i magisterskie ukończyłam na kierunku Biotechnologia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czasie studiów odbyłam staże naukowe w Inland Norway University of Applied Sciences w Norwegii i w Institute of Molecular Genetics of Montpellier we Francji. W 2014 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Środowiskowym Studium Doktoranckim przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN oraz realizację projektu doktorskiego w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. W 2020 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów”.

W ramach stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) odbyłam dwa staże naukowe w Erasmus Medical Center w Rotterdamie w Holandii, gdzie rozszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętych badań nad krótkowzrocznością oraz innymi schorzeniami narządu wzroku.

Głównym obszarem moich zainteresowań są czynniki genetyczne i epigenetyczne w etiologii (wysokiej) krótkowzroczności. Obecnie realizuję własny projekt badawczy PRELUDIUM 18 pt. „Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci”.

Publikacje

Konferencje

Data:
3 – 7.09.2022
Gdzie:
Rotterdam, Holandia

International Myopia Conference 2022, “The role of the PCDHA10 gene in high myopia pathogenesis – further investigation”

Data:
11 – 14.06.2022
Gdzie:
Wiedeń, Austria

European Human Genetics Conference (ESHG 2022), “Is the decreased methylation of the PCDHA10 gene causative in high myopia in children?”

Data:
28 – 31.08.2021
Gdzie:
online

European Human Genetics Conference (ESHG 2021) - Virtual Conference, “Differential methylation of microRNAs encoding genes may contribute to high myopia.”

Data:
06 - 09.06.2020
Gdzie:
online

European Human Genetics Virtual Conference, "Revealing the role of enhancers in myopia"

Data:
15-19.10.2019
Gdzie:
Houston, USA

American Society of Human Genetics (ASHG) Annual Meeting 2019, “DNA hypomethylation in high myopia: differentially methylated genes in overrepresented molecular pathways could contribute to high myopia in Polish children”

Data:
15 – 18.06.2019
Gdzie:
Goteborg, Szwecja

European Human Genetics Conference, “Hypermethylated genes and pathways in Polish children with high myopia”

Data:
13-15.09.2018
Gdzie:
Bydgoszcz

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, „Poszukiwanie wariantów sekwencji powiązanych z wysoką krótkowzrocznością: długością osiową gałki ocznej, ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz krzywizną rogówki w rodzinach polskich”

Data:
16-19.06.2018
Gdzie:
Mediolan, Włochy

European Human Genetics Conference, “Variants in the FLRT3 and SLC35E2B identified using whole-exome sequencing in seven high myopia families from Central Europe”

Data:
19-21.09.2016
Gdzie:
Łódź

V Polski Kongres Genetyki, “Comparison of mtDNA and mitochondrial transcripts in keratoconus patients from Polish population”

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska
Stypendium na staż podoktorski
Przyznał: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Stypendium „FY2024 JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan” na staż podoktorski w Department of Ophthalmology, Keio University, Tokio, Japonia. Tytuł projektu: „DNA methylation study in myopic mice towards explanation of increasing incidence of myopia worldwide”.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC)

Podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Bydgoszczy, dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka – stopień doktora nadany w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy doktorskiej: „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów”.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska
Stypendium EMBO Short-Term Fellowship

Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.