Absolwentka Wydziału Biologii UAM. W IGCZ PAN zaangażowana w prace z zakresu badań nad genetyką nowotworów głowy i szyi, głównie płaskonabłonkowego raka krtani. Główny punkt zainteresowań stanowi poszukiwanie nowych onkogenów i przeciwnowotworowych genów supresji dla tego typu nowotworu.

Publikacje

Konferencje

Data:
15-16.11.3013
Gdzie:
Gliwice

Gliwice Scietific Meetings

Data:
13-15.09.2013
Gdzie:
Poznań

25th Bilateral Poznan-Halle Sympozjum ”Prospectives and Challenges in Medicine”

Data:
10-13.09.2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
21-23.03.2013
Gdzie:
Poznań

V Kongres Współczesnej Onkologii, Next Generation

Data:
18-21.04.2012
Gdzie:
Poznań

5th European Conference on Head & Neck Oncology

Data:
14-16.04.2011
Gdzie:
Poznań

III Kongres Współczesnej Onkologii

Data:
14-17.09.2011
Gdzie:
Kijów, Ukraina

The 4th International IMBG Conference For Young Scientists „Molecular Biology: Advances and Perspectives”

Data:
12-15.09.2011
Gdzie:
Lublin

III Polski Kongres Genetyki

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr n. med. Kinga Bednarek
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Wyróżnienie.
Przyznał: Komitet Organizacyjny 31st Int. Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology.

Wyróżnienie za plakat w sekcji Patologia Głowy i Szyi pt: The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). 31st International Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology w Kolonii (Niemcy), 25-29.09.2016 r.

Kto:
dr n. med. Kinga Bednarek
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
dr n. med. Marcin Szaumkessel
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
„Złota helisa”
Przyznał: Komitet naukowy IV Polskiego Kongresu Genetyki

Za plakat w Sesji Onkogenetyka „CDK1 – nowy onkogen płaskonabłonkowego raka krtani?”

Kto: dr n. med. Kinga Bednarek
Best Poster Presentation
Przyznał: Organizatorzy Gliwice Scietific Meetings

III miejsce wśród prezentacji posterowych, Gliwice Scietific Meetings, 2013

Kto: dr n. med. Kinga Bednarek
Stypendium
Przyznał: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

W ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” na rok 2011/2012 finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego