Absolwentka kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, od roku 2000  zatrudniona w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół genetycznych podstaw nowotworów głowy i szyi, w szczególności raka krtani.

Publikacje

Konferencje

Data:
5.09.2014
Gdzie:
Bydgoszcz

”Poszukiwanie genów zaangażowanych w tworzenie przerzutów do węzłów chłonnych w raku krtani”

Data:
20.02.2010
Gdzie:
Poznań

„Przydatność analizy molekularnej guza i regionów niezmienionych nowotworowo do oceny ryzyka wystąpienia wznowy w raku krtani”

Data:
9-12.06.2010
Gdzie:
Warszawa

„Analiza utraty heterozygotyczności wybranych przeciwnowotworowych genów supresorowych”

Data:
1-3.02.2007
Gdzie:
Marburg, Niemcy

"Loss of heterozygosity (LOH) in tumor and normal mucosa samples from larynx cancer patients in relation to relapse occurrence"

Data:
7-9.06.2007
Gdzie:
Lublin

"Onkologia w Laryngologii": "Mutacje genu p16 w raku krtani"

Data:
7-9.06.2007
Gdzie:
Lublin

"Analiza utraty heterozygotyczności pod kątem oceny ryzyka wystąpienia wznowy lokalnej u chorych na raka krtani"

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr hab. n. med. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto:
mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
mgr Adam Ustaszewski
dr n. med. Julia Paczkowska
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
I nagroda za plakat
Przyznał: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018.

Kto: dr n. med. Katarzyna Kiwerska
Nominacja do Nagrody International Poster Prize
Przyznał: Komitet Organizacyjny 2nd International Symposium on Tumor-Host Interaction in Head and Neck Cancer and 3rd International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer, 25-27.01.2018 r.

Plakat pt.: "FAM107A gene is silenced in laryngeal tumors by combined DNA methylation and deletion", autorzy: K. Kiwerska, M. Szaumkessel, J. Paczkowska, M. Bodnar, E. Byzia, E. Kowal, M. Kostrzewska-Poczekaj, J. Janiszewska, K. Bednarek, M. Jarmuz-Szymczak, E. Kalinowicz, M. Wierzbicka, R. Grenman, K. Szyfter, A. Marszalek, M. Giefing.