Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek biotechnologia. Studia magisterskie ukończyłem w 2004. Następnie rozpocząłem pracę w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Podczas studiów doktoranckich moje zainteresowania naukowe rozwinęły się w kierunku genetyki nowotworów, badałem aberracje chromosomowe i identyfikowałem geny supresji nowotworowej w nowotworach głowy i szyi jak również w klasycznym chłoniaku Hodgkina. Rozpocząłem również trwającą do dzisiaj intensywną współpracę z grupami badawczymi z Niemiec, zrzeszonymi w German Hodgkin Study Group. Liczne wyjazdy do Niemiec zaowocowały międzynarodową rozprawą doktorską (promotorzy: Siebert R, Szyfter K.), którą obroniłem w 2008 roku w Instytucie Genetyki Człowieka w Poznaniu.

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem badania z dziedziny genetyki nowotworów. Odbyłem 3-letni staż naukowy w Instytucie Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Chrystiana Albrechts’a w Kilonii w Niemczech gdzie kontynuowałem badania nad genetyką klasycznego chłoniaka Hodgkina. Po powrocie do Polski w 2014 roku uzyskałem stopień dra hab. za cykl publikacji zatytułowany „Identyfikacja genów powiązanych z patogenezą klasycznego chłoniaka Hodgkina”.

Od roku 2015 kieruję Zakładem Genetyki Nowotworów w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu gdzie prowadzę badania genomu jak i epigenomu komórek nowotworowych.

Publikacje

Transcriptional reprogramming by mutated IRF4 in lymphoma.

Schleussner N, Cauchy P, Franke V, Giefing M, Fornes O, Vankadari N, Assi SA, Costanza M, Weniger MA, Akalin A, Anagnostopoulos I, Bukur T, Casarotto MG, Damm F, Daumke O, Edginton-White B, Gebhardt JCM, Grau M, Grunwald S, Hansmann ML, Hartmann S, Huber L, Kärgel E, Lusatis S, Noerenberg D, Obier N, Pannicke U, Fischer A, Reisser A, Rosenwald A, Schwarz K, Sundararaj S, Weilemann A, Winkler W, Xu W, Lenz G, Rajewsky K, Wasserman WW, Cockerill PN, Scheidereit C, Siebert R, Küppers R, Grosschedl R, Janz M, Bonifer C, Mathas S

Nature Commun, 2023 Nov 7; 14 (1): 6 947. doi: 10.1038/s41467-023-41954-8.

IF-16.6 MNiSW-200

Focal structural variants revealed by whole genome sequencing disrupt the histone demethylase KDM4C in B-cell lymphomas.

López C, Schleussner N, Bernhart SH, Kleinheinz K, Sungalee S, Sczakiel HL, Toprak UH, Wagener R, Bens S, Giefing M, González Sánchez JC, Jan M, Kreuz M, Mottok A, Müller JN, Seufert J, Hoffmann S, Korbel JO, Russell RB, Schüle R, Trümper L, Klapper W, ICGC MMML-Seq Consortium, Schlesner M, Mathas S, Siebert R

Haemotologica, 2023 Feb, 109 (2):543-554, Epub 2022 Apr 28, doi./10.3324/haematol.2021.280005

IF-10.1 MNiSW-140

Loss of function mutations of BCOR in classical Hodgkin lymphoma.

Giefing M, Gearhart MD, Schneider M, Overbeck B, Klapper W, Hartmann S, Ustaszewski A, Weniger MA, Wiehle L, Hansmann ML, Melnick A, Beguelin W, Sundrom Ch, Kuppers R, Bardwell VJ, Siebert R

Leukemia and Lymphoma, 2022, 63 (5): 1080-1090, doi: 10.1080/10428194.2021.2015587

IF-3,280 MNiSW-70

Konferencje

Data:
18-21.03.2019
Gdzie:
Gebze, Turcja

Wykład: „The role of transcription factors and miRNA in the pathogenesis of classical Hodgkin lymphoma” jako visiting professor na Gebze Technical University

Data:
15-17.12.2017
Gdzie:
Poznań

„Mutations of the DIAPH2 gene in head and neck cancer are overrepresented in metastasizing tumors and result in a shift from “proliferation” to “migration” cellular phenotype” 27th Bilateral Symposium Poznan-Halle.

Data:
22-24.03.2017
Gdzie:
Poznań

Referat: „Mutations of the DIAPH2 gene in head and neck cancer are overrepresented in metastasizing tumors and may impair actin polymerization and contribute to the metastatic potential of tumor cells” 9th International Conference of Contemporary Oncology.

Data:
22-25.10.2016
Gdzie:
Kolonia, Niemcy

Referat: „The lymphoid cell specific transcription factor ELF-1 is transcriptionally downregulated and recurrently deleted in classical Hodgkin lymphoma (cHL)”

Data:
20-21.10.2016
Gdzie:
Poznań

Referat: “Targeted deep sequencing of cancer related genes in human neoplasms” 6th Polish Illumina Sympsium

Data:
19.01.2016
Gdzie:
Poznań

Referat: “PTPRD – epigenetycznie wyciszony gen supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani (LSCC)” seminarium Instytuty Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2019-2022.
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Ekspert Komisji Europejskiej powołany do oceny wniosków w ramach programu H2020-MSCA-IF-2016, Poznań 2016, 2017, 2018, 2019
Przyznał: Komisja Europejska

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od roku 2016.
Przyznał: Rada Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kto:
dr n. med. Kinga Bednarek
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Wyróżnienie.
Przyznał: Komitet Organizacyjny 31st Int. Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology.

Wyróżnienie za plakat w sekcji Patologia Głowy i Szyi pt: The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). 31st International Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology w Kolonii (Niemcy), 25-29.09.2016 r.

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2015-2018.
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej – PAN na kadencję 2015-2018.
Przyznał: Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej

Kto:
dr n. med. Kinga Bednarek
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
dr n. med. Marcin Szaumkessel
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
„Złota helisa”
Przyznał: Komitet naukowy IV Polskiego Kongresu Genetyki

Za plakat w Sesji Onkogenetyka „CDK1 – nowy onkogen płaskonabłonkowego raka krtani?”

Kto:
dr n. med. i n. o zdr. Joanna Janiszewska
dr n. med. Marcin Szaumkessel
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
Poster price
Przyznał: Scientific committee of the V Congress of Contemporary Oncology

Poster price „Search for novel tumor suppressor genes regulated by potentially oncogenic microRNA”

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Stypendium
Przyznał:

W ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” umożliwiające wyjazd na staż naukowy do Instytutu Genetyki Człowieka, Christian Albrechts Universitat, Kiel; 03. 2009 – 02. 2012.