Absolwentka Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2015 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Genetyki Nowotworów.

Tematyka badań koncentruje się wokół genetyki i cytogenetyki nowotworów.

Głównym tematem badań jest identyfikacja genów biorących udział w patogenezie nowotworów głowy i szyi a także chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

Zrealizowany staż w Zakładzie Biochemii Medycznej (Department of Medical Biochemistry, Turku University) w Finlandii oraz 3,5-letni staż w laboratorium prof. Lisy Shaffer w Washington State University, Education and Health Center, Spokane, USA.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr hab. n. med. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto:
mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
mgr Adam Ustaszewski
dr n. med. Julia Paczkowska
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
I nagroda za plakat
Przyznał: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018.

Kto:
dr n. med. Kinga Bednarek
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr hab. n. med. Maciej Giefing
Wyróżnienie.
Przyznał: Komitet Organizacyjny 31st Int. Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology.

Wyróżnienie za plakat w sekcji Patologia Głowy i Szyi pt: The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). 31st International Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology w Kolonii (Niemcy), 25-29.09.2016 r.

Kto:
dr n. med. Kinga Bednarek
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
dr n. med. Marcin Szaumkessel
dr hab. n. med. Maciej Giefing
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
„Złota helisa”
Przyznał: Komitet naukowy IV Polskiego Kongresu Genetyki

Za plakat w Sesji Onkogenetyka „CDK1 – nowy onkogen płaskonabłonkowego raka krtani?”

Kto:
mgr inż. Joanna Janiszewska
dr n. med. Marcin Szaumkessel
dr hab. n. med. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
Poster price
Przyznał: Scientific committee of the V Congress of Contemporary Oncology

Poster price „Search for novel tumor suppressor genes regulated by potentially oncogenic microRNA”