Ukończyła Biotechnologię Medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pracę magisterską pt. „Optymalizacja oraz weryfikacja aktywacji genu ESX1 za pomocą technologii CRISPR w ludzkich komórkach pochodzących z gonady męskiej” realizowała w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN pod opieką prof. dr hab. n. med. Macieja Kurpisza i dr n. med. Agnieszki Malcher.

W czasie studiów doświadczenie zdobywała uczestnicząc w projekcie Marisurf na Heriot-Watt University w Edynburgu oraz w projekcie pt. „Kompleksowa analiza molekularna genu ORMDL3 w astmie oskrzelowej” w Studenckim Kole Naukowym Biologii Medycznej UMP.

Obecnie doktorantka, uczestniczy w projekcie Sonata Bis 10 pt. „Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomie markerów epigenetycznych, z uwzględnieniem kariotypów oraz poszczególnych frakcji plemnikowych”