Nagrody za osiągnięcia uzyskane w roku 2016 dla prof. Marzeny Gajęckiej i dr Justyny Karolak

W dniu 30 listopada 2017 r. prof. Marzena Gajęcka i dr Justyna Karolak otrzymały Nagrody Naukowe Specjalne Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za osiągnięcia uzyskane w roku 2016.

Powrót