Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną dla mgra Kamila Wierzbińskiego

Podczas  XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w dniach 13-15 października 2016 roku w Ryni mgr Kamil  WierzbińskiZakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych otrzymał dyplom za najlepszą prezentację ustną przedstawioną w sesji „Niewydolność i choroba niedokrwienna serca”.