Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr Iwona Ziółkowska-Suchanek z Zakładu Patologii Molekularnej została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, za realizację projektu pt. „Efekt wyłączenia genu FAM13A w komórkach raka płuc”.

Nagroda za pracę magisterską

Mgr Marta Budzińska z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych zajęła II. miejsce w 54. Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stypendia dla mgr Moniki Drobnej i mgra Erkuta Ilaslana

Mgr inż. Monika Drobna oraz mgr Erkut Ilaslan otrzymali Stypendia dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019, przyznawane przez Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.