Nagroda Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Prof. Jadwiga Jaruzelska, dr Marcin Piotr Sajek, dr Maciej Jerzy Śmiałek i  mgr Erkut Ilaslan  z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu otrzymali zespołową Nagrodę Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”.