Stypendium dla mgr Julii Paczkowskiej

Mgr Julia Paczkowska otrzymała Stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przyznane przez Instytut Chemii Bioorganicznej Środowiskowe Studium Doktoranckie, Poznań, 1.12.2017 r.

Wyróżnienie Oddziału PAN dla mgra Macieja Dąbrowskiego.

Mgr Maciej Dąbrowski otrzymał wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą pt.: „Aminoglycoside-stimulated readthrough of premature termination codons in selected genes involved in primary ciliary dyskinesia” [Bukowy-Bieryłło Z, Dąbrowski M, Witt M, Ziętkiewicz E; RNA Biol, 2016, 13 (10): 1041-1050] opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant.