Laur Medyczny im. Doktora Mayzla

Mgr Wojciech Łosiewski otrzymał „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, honorowe wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych PAN, przyznawane studentom pracującym naukowo.

Nagroda im. Prof. Aleksandra Szczygła

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych przyznało nagrodę im. Prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w 2021 roku zespołowi w składzie: dr Kinga Gawlińska, dr Dawid Gawliński, mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. Małgorzata Filip.