Laur Medyczny im. Doktora Mayzla

Mgr Wojciech Łosiewski otrzymał „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, honorowe wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych PAN, przyznawane studentom pracującym naukowo.

Nagroda im. Prof. Aleksandra Szczygła

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych przyznało nagrodę im. Prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w 2021 roku zespołowi w składzie: dr Kinga Gawlińska, dr Dawid Gawliński, mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. Małgorzata Filip.

Grant EMBO dla mgr Alicji Rabiasz

Mgr Alicja Rabiasz z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała stypendium (EMBO Scientific Exchange Grant) na realizację projektu „The use of mRNA therapy to restore ciliary function in zebrafish with knockout of CCDC39, the known primary ciliary dyskinesia (PCD) gene” w Nova Medical School w Lizbonie, Portugalia przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej.

mgr Marta Kasprzyk otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award

Podczas 4th International Conference on the Long and the Short of Non-Coding RNAs, która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 r. na Rodos w Grecji, mgr Marta Kasprzyk, doktorantka w Samodzielnej Grupie Badawczej Funkcji Niekodujących Części Genomu pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award.

Dotacja Miasta Poznań na projekt popularyzatorski

Stowarzyszenie Gen-i-już działające w IGC PAN otrzymało dofinansowanie z Miasta Poznania na realizację projektu pt. „Mobilna Akademia Nauki (MAN)– Nie taki wirus straszny – czyli co genetycy chowają w probówkach”.