Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla mgr Karoliny Rassek

Karolina Rassek – doktorantka z Zakładu Patologii Molekularnej otrzymała Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych.