„Zasłużony dla rolnictwa”

Prof. Ryszard Słomski został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, 14.12.2016 r.

Wyróżnienie za plakat na konferencji w Kolonii

Prezentacja posterowa, wybrana dodatkowo do prezentacji ustnej pt: „The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC)” (Bodnar M, Łuczak M, Bednarek K, Szylberg Ł, Marszałek A, Grenman R, Szyfter K, Jarmuż-Szymczak M, Giefing M), została wyróżniona

Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną dla mgra Kamila Wierzbińskiego

Podczas  XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w dniach 13-15 października 2016 roku w Ryni mgr Kamil  WierzbińskiZakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych otrzymał dyplom za najlepszą prezentację ustną przedstawioną w sesji „Niewydolność i choroba niedokrwienna serca”.