Pierwsza Nagroda w konkursie za najlepszą publikację „Molecules 2020 Best Paper Award for Anniversary Special Issues” dla dr Aleksandry Zielińskiej

Dr Aleksandra Zielińska z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych zdobyła Pierwszą Nagrodę w konkursie na najlepsze artykuły „Molecules 2020 Best Paper Award for Anniversary Special Issues” opublikowane w „Anniversary Special Issues”.

Więcej informacji o laureatach na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/molecules/awards/1016

Nagroda została przyznana za publikację:

„Polymeric Nanoparticles: Production, Characterization, Toxicology and Ecotoxicology”
Aleksandra Zielińska
, Filipa Carreiró, Ana M. Oliveira, Andreia Neves, Bárbara Pires, D. Nagasamy Venkatesh, Alessandra Durazzo, Massimo Lucarini, Piotr Eder, Amélia M. Silva, Antonello Santini and Eliana B. Souto. Molecules 2020, 25(16), 3731; DOI: 10.3390/molecules25163731

Molecules (ISSN 1420-3049) IF 4.927; Min 140

Powrót