Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla prof. Marzeny Gajęckiej i mgr Bronisławy Szarzyńskiej-Zawadzkiej

Prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka otrzymała stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych. W czasie trzymiesięcznego pobytu w Houston, Prof. Gajecka pracować będzie nad zastosowaniem analiz integracyjnych w wielopoziomowych badaniach interakcji gospodarz-mikrobiota w chorobach wieloczynnikowych.

Mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka otrzymała grant z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego na Uniersity of New Mexico w Albuquerque, NM, w stanach Zjednoczonych. W czasie trzymiesięcznego pobytu na University of New Mexico, Bronisława Szarzyńska-Zawadzka będzie prowadzić badania nad supresorową rolą białka QKI w ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej.

Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.

 

Powrót