Stypendium EMBO dla Joanny Świerkowskiej

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu  pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.

Powrót