Stypendium im. Bekkera dla dra Marcina Sajka

Dr Marcin Sajek z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych otrzymał stypendium na  dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pobyt badawczy będzie realizowany w University of Colorado, Denver, USA.

Powrót