Absolwent makrokierunku bioinformatyka, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską. Współpracę z instytutem rozpoczął w kwietniu 2016 roku. Obecnie zajmuje się genetyką chłoniaka Hodgkina, a także nowotworów głowy i szyi, głównie płaskonabłonkowego raka krtani. Głównym celem zainteresowań są analizy danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji, badanie profilu ekspresji wybranych genów i mikroRNA.

 

Publikacje

Loss of function mutations of BCOR in classical Hodgkin lymphoma.

Giefing M, Gearhart MD, Schneider M, Overbeck B, Klapper W, Hartmann S, Ustaszewski A, Weniger MA, Wiehle L, Hansmann ML, Melnick A, Beguelin W, Sundrom Ch, Kuppers R, Bardwell VJ, Siebert R

Leukemia and Lymphoma, 2022, 63 (5): 1080-1090, doi: 10.1080/10428194.2021.2015587

IF-3,280 MNiSW-70

Konferencje

Data:
15-17.06.2018
Gdzie:
Poznań

18th International Congress of Young Medical Scientists - Germline mutations in ALDH3A1 and RMDN2 genes as potential factors in salivary gland tumour development . II miejsce w sesji Basic Life Science.

Data:
1-3.06.2017
Gdzie:
Poznań

17th International Congress of Young Medical Scientists - The oncomir mir-106b-5p regulates the EMT gene SYNE1 involved In LSCC development. II miejsce w sesji Basic Life Science.

Data:
19-21.05.2016
Gdzie:
Poznań

16th International Congress of Young Medical Scientists - The RASA1 gene molecular testing, a new tool of vascular malformation syndromes diagnosis. The standardization of the method.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO).

Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) na projekt badawczy zatytułowany „Identification of putative alternations of open chromatin regions in Classical Hodgkin Lymphoma by integration of ATAC-Seq and high-throughput sequencing of cis-regulatory elements.”, przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO). Poznań. 24.01.2019 r.

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Wyróżnienie prezentacji
Przyznał: Komitet Organizacyjny 18th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 14-16.06.2018 r. jako drugiej najlepszej w sesji Basic Life Sciences.

Ustaszewski A, Bednarek K, Wierzbicka M, Wojciechowicz J, Humińska K, Giefing M
Germline mutations in ALDH3A1 and RMDN2 genes as potential factors in salivary gland tumor development.

Kto:
mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Kiwerska
mgr Adam Ustaszewski
dr n. med. Julia Paczkowska
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
I nagroda za plakat
Przyznał: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018.