Absolwentka kierunku Biologia eksperymentalna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracy dyplomowej pt. „Wpływ otyłości i cukrzycy typu 2 na czynność neuronów NKB w podwzgórzu oraz profil metaboliczny i hormonalny szczurzyc”. Praca była realizowana w Pracowni Neurobiologii pod opieką promotorską dr hab. Joanny Heleny Śliwowskiej, prof. nadzw. UP.

Związana z IGC PAN od października 2018 roku. Obecnie zaangażowana jest w badania związane z genetycznymi podstawami chorób rzadkich układu oddechowego (pierwotna dyskineza rzęsek, mukowiscydoza) oraz analizę różnorodności genetycznej w populacjach ludzkich.