Główny zakres moich zainteresowań naukowych obejmuje przegrupowania genów receptora limfocytów T oraz uszkodzenia genomu i ich skutki na poziomie transkryptomu w ostrych białaczkach limfoblastycznych i chłoniakach z komórek T.

Publikacje

The Usefulness of Cell-Based and Liquid-Based Urine Tests in Clarifying the Diagnosis and Monitoring the Course of Urothelial Carcinoma. Identification of Novel, Potentially Actionable, RB1 and ERBB2 Somatic Mutations.

Kałużewski T, Przybylski GK, Bednarek M, Glazar S, Grabiec M, Jędrzejczyk A, Kępczyński Ł, Kubiak I, Kucharska D, Morel A, Owczarek M, Rożniecki M, Sałamunia J, Szewczyk D, Szwalski J, Kałużewski B

J Personal Med, 2021 Apr 30;11 (5):e362, 18 str., doi: 10.3390/jpm11050362.

IF-4,433 MNiSW-70

Konferencje

Data:
18.06.2015
Gdzie:
Szczecin

Postępy w terapii komórkowej, transplantologii i hematologii. Aktualne strategie identyfikacji genów zaangażowanych w rozwój białaczek.

Data:
7.05.2014
Gdzie:
Greifswald, Niemcy

1st Chinese-German Hematological Symposium “New aspects of molecular pathogenesis in lymphocytic malignancies”

Data:
12.09.2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki. Identyfikacja złożonych rearanżacji genomowych skojarzonych w delecjami w regionie 6q23-27 w zespole Sézary’ego.

Data:
07.02.2013
Gdzie:
Berlin, Niemcy

2nd World Congress of Cutaneous Lymphomas. Identification of multiple complex rearrangements associated with deletions in the 6q23-27 region in Sézary syndrome.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektów pt. „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów komórek T”, „Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych” oraz „Gen BCL11B – Potencjalny Cel Terapeutyczny w Nowotworach z Komórek T”.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T” finansowanego przez NCBiR.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Srebrny Krzyż Zasługi, 25.06.2014 r.
Przyznał: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
,,Złota Helisa''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna. K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10- 13.09.2013

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
Nagroda cytogenetyczna ,,Bocian''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za pracę zespołową: K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Nagroda za wyróżniające się doniesienie
Przyznał:

Konferencja Bioconnect 2013, 15-16.05.2013.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Tytuł honorowego profesora
Przyznał:

Tytuł honorowego profesora na Jinan University, Gangzhou, Chiny

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Nagroda za wyróżniającą się prezentację ustną
Przyznał:

„Dwie Subpopulacje Naiwnych Pomocniczych Limfocytów T z Różną Zawartością T Cell Receptor Excision Circle (TREC) we Krwi Obwodowej Dorosłych Osób” na XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, 18-21.09.2002. Olsztyn.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Stypendium UNESCO
Przyznał: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Paryż, Francja

na staż naukowy w Departamencie Hematologii/Onkologii, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy (4.01.-31.05.1993 r.).