Absolwentka Biofizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbyła półroczny staż na Vrije Universiteit Amsterdam. W ramach studiów magisterskich prowadziła badania z wykorzystaniem technologii edycji genomu CRISPR-Cas9. Obecnie doktorantka w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. W Zakładzie Patologii Molekularnej pod kierownictwem dr hab. n. med. Natalii Rozwadowskiej prowadzi badania z wykorzystaniem komórek macierzystych.