Absolwentka kierunku biotechnologia w języku angielskim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę magisterską pod tytułem „Breast cancer-induced angiogenesis – the influence of breast cancer microenvironment on endothelial cells activity”, wykonaną w Pracowni Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Od października 2020 roku jest doktorantką w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, realizując badania w projekcie: „Znaczenie deacetylaz histonowych klasy II: HDAC9 i HDAC10 w Zespole Sezary’ego”

Publikacje