Absolwentka kierunku biotechnologia w języku angielskim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę magisterską pod tytułem „Breast cancer-induced angiogenesis – the influence of breast cancer microenvironment on endothelial cells activity”, wykonaną w Pracowni Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Od października 2020 roku jest doktorantką w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, realizując badania w projekcie: „Znaczenie deacetylaz histonowych klasy II: HDAC9 i HDAC10 w Zespole Sezary’ego”

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Monika Pieniawska
Nagroda Publiczności Finału FameLab 2024
Przyznał: Komitet Organizacyjny Finału Polskiej Edycji Konkursu FameLab 2024

Nagrodę Publiczności w Finale Polskiej Edycji Konkursu FameLab 2024

Kto: mgr Monika Pieniawska
Nagroda im. Prof. Kazimierza Ostrowskiego
Przyznał: Komitet organizacyjny XIV Ogólnopolskiej Konferencji "Postępy w Badaniach Biomedycznych", Warszawa 4.03.3023 r.

wystąpienie ustne pt. Wpływ nadekspresji histonowej 10 na biologię komórek nowotworowych w Zespole Sezary'ego.

Kto: mgr Monika Pieniawska
Wyróżnienie pracy w sesji prac eksperymentalnych - Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Wyróżnienie pracy w sesji prac eksperymentalnych pt.: Znaczenie nadekspresji deacytelazy histonowej klasy II HDAC10 w Zespole Sezary’ego. Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 20-21.10.2022 r. (Pieniawska M, Rassek K, Skwara B, Zurawek M, Ziółkowska-Suchanek I, Podralska M, Nowicka K, Rozwadowska N, Iżykowska K)