Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. W roku 2008 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uchwałą Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Od roku 2010 pracuje na stanowisku adiunkta. Przedmiotem badań jest podłoże molekularne chorób tytoniozależnych m.in. raka krtani i płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Projekty badawcze:

  • KBN-090/005/2003Mutacje i polimorfizmy w genie NBS1 u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu;
  • PZB-KBN-090/P05/02Ocena częstości nosicielstwa mutacji genów BRCA1, CHEK2 i NBS1 w populacji województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem zróżnicowania w subregionach. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; wykonawca.
  • KBN 2P05C 03929Germinalne mutacje genu NBS1 jako czynnik ryzyka drugich pierwotnych nowotworów głowy i szyi u chorych po leczeniu operacyjnym raka krtani. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; główny wykonawca.
  • N N407 016235Germinalna mutacja I171V genu NBS1 jako czynnik ryzyka rozwoju nowotworów. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; wykonawca.
  • N N407 128836Badania funkcjonalne heterozygotycznych mutacji genu NBS1 u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; wykonawca.
  • N N407 201737Analiza mutacji i polimorfizmów w genach naprawy DNA: MRE11, RAD50 i NBS1 w wybranych nowotworach wieku dziecięcego. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; wykonawca.
  • 2011/01/D/NZ5/02841Badania asocjacji i ekspresji genów IREB2 i FAM13A jako czynników ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i raka płuc. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; kierownik projektu.

Publikacje

Konferencje

Data:
31 maj - 3 czerwca, 2014
Gdzie:
Mediolan, Włochy

The EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE

Data:
10-13 wrzesień 2013 r.
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
12-13 września 2010 r.
Gdzie:
Lublin

III Polski Kongres Genetyki

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Ziółkowska-Suchanek
"Aegean Conference Travel Award"
Przyznał: 7th International Conference on tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets.

wykład pt. “Hypoxia-induced FAM13A modulates lung cancer cells growth, metastatic potential and actin cytoskeleton organization”. Konferencja: 7th International Conference on Tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets. Kos, Grecja, 18-25.09.2021 r.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Ziółkowska-Suchanek
Stypendium START 2014
Przyznał: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Ziółkowska-Suchanek
Nagroda Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN, 2008.
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za wyróżnioną pracę doktorską.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Ziółkowska-Suchanek
Pierwsza nagroda
Przyznał: 5th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck Cancer, Poznań, 16-18.11.2006

Za plakat pt.: “Frequency of Heterozygous I171V Mutation in the NBS1 Gene in Multiple Primary Tumors and Larynx Cancer”.