Moje naukowe zainteresowania koncentrują się głównie na badaniu roli polimorfizmów wybranych genów dla oceny ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego (SM).

Publikacje

Effect of irradiation on DNA synthesis, NBN gene expression and chromosomal stability in cells with NBN mutations.

Nowak J, Świątek-Kościelna B, Kałużna EM, Rembowska J, Dzikiewicz-Krawczyk A, Zawada M, Januszkiewicz-Lewandowska D;

Arch Med Sci, 2017, 13 (2): 283-292.

Wysoka liczba kopii sekwencji pol, gag, env MSRV (multiple sclerosis-associated retrovirus) oraz niestabilność genomu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Zawada M;

Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny Poznań, 2014, ISBN 978-83-7597-248-1, str: 1-108.

Do NBN gene mutations influence DNA synthesis and the expression of DNA repair?

Nowak J, Świątek B, Rembowska J, Dzikiewicz-Krawczyk A, Zawada M, Nowicka K;

Pol Acad Sci. Ann Rep, 2013, 93-95.

Rozdział 2: Genetyka.

Zawada M, Liweń I, Rembowska J, Januszkiewicz D, Nowicka K, Swiątek B, Wender M, Nowak J;

W: Stwardnienie rozsiane. (red. J. Losy), Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2013, ISBN 978-83-7563-146-3: 17-28.

Potencjalne czynniki patogenne w stwardnieniu rozsianym (SM).

Zawada M;

Post Hig, 2012, 66: 758-70.

Evolution in the family Candidae.

Pieńkowska-Schelling A, Winkiel M, Zawada M, Schelling C;

In: Variability and Evolution - New Perspectives, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ed. W. Prus-Głowacki, Seria Biologiczna nr 72, 2005: 535-545.

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
,,Złota Helisa''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna. K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10- 13.09.2013

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
Nagroda cytogenetyczna ,,Bocian''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za pracę zespołową: K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013.